Sign up for our newsletter

  • Erhverv

En god forsikring gir trygghet


Det gule sykeforsikringskortet / det blå EU-sykeforsikringskortet

Fra 1. august 2014 gjelder det gule helsekortet/sykeforsikringskorter ditt ikke lenger som reiseforsikring utenfor Danmark, Færøyene og Grønland. Du anbefales derfor å bestille det blå EU-sykeforsikringskortet (fra din kommune) og ta det med på reisen, i tilfelle noe skulle skje mens du er på reise i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Sveits.

Alle som har et CPR-nummer, er bosatt i Danmark og er statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Sveits, kan få et blått sykeforsikringskort.

Hvis du tar med det blå EU-sykeforsikringskortet på reisen innenfor EU, Norge, Island, Lichtenstein (EØS) og Sveits, er du dekket på de samme vilkårene som innbyggerne i landet du oppholder deg i. Det vil si at dersom det er egenandel for medisinsk behandling, må du betale den delen selv. Behandlinger på private sykehus og hos private leger er ikke dekket av det blå EU-sykeforsikringskortet.

Hjemtransport er heller ikke dekket etter de nye reglene.

Som nevnt kan du bruke et EU-sykeforsikringskort når du reiser til andre EU-land og EØS-landene: Norge, Island og Liechtenstein. Hvis du reiser til land utenfor Europa, er du ikke dekket gjennom det blå EU-sykeforsikringskortet.

EU-sykeforsikringskortet gjelder ved: feriereiser, forretningsreiser, au pair-opphold, ubetalte praksisplasser og studieopphold.

Vi anbefaler reiseforsikring hos Gouda


Europa

Kjøp en Enkeltreiseforsikring Europa eller en Årsreiseforsikring Europa, så vil den fremover dekke både i det fremtidige offentlige sykeforsikringsområde (EU/EØS) og i landene som faller bort (Tyrkia, Kroatia, Nord-Afrika etc.).

Med andre ord vil du være dekket som om det ikke hadde skjedd noen endringer på den offentlige reisesykeforsikringen.

Prisen er 199 kr for en individuell Årsreiseforsikring for ett år og 499 for en Familie Årsreiseforsikring i ett år. Denne dekning vil være gjeldende fremover, så lenge du husker å fornye forsikringen.

Verden

Kjøp en Enkeltreiseforsikring Verden eller en Årsreiseforsikring Verden, for ved reiser utenfor Europa er det helt nødvendig å kjøpe reiseforsikring. For de aller fleste mennesker vil for eksempel et sykehusopphold, en operasjon eller akutt behandling hos en spesialist i utlandet føre til økonomisk ruin dersom det ikke er tegnet en dekkende reiseforsikring.

Sykdomsavbestillingsforsikring:

Uansett hvor i verden du skal reise, anbefaler vi at du tegner en avbestillingsforsikring hjemmefra. Dette sikrer at pengene dine ikke går tapt, hvis du av en eller annen grunn skulle bli forhindret fra å delta på den bestilte reisen.

Om avbestillingsforsikring:

En avbestillingsforsikring tegnes for 6 prosent av reisens pris + et gebyr til staten på 1,1 prosent og dekker hele det forsikrede beløpet dersom det skulle oppstå behov for å avbestille reisen. Dette kan være aktuelt hvis du før avreisen blir rammet av plutselig sykdom, uventet oppsigelse eller sykdom i nær familie. Forsikringen skal tegnes ved bestilling av den pågjeldende reisen, og den er gyldig fra det øyeblikket den er betalt. Forsikringen utløper på avreisedagen.

Passer denne forsikringen for reisen din?

En avbestillingsforsikring er ideell for deg som ønsker å være sikret hvis noe skulle skje før reisens start. Hvis du blir forhindret fra å dra av gårde på en reise som allerede er bestilt og betalt, kan det sjeldent refunderes noe hvis det ikke er tegnet avbestillingsforsikring.

Så hvis du vil ha ro i sinnet før avreise, er denne forsikringen et godt valg.

Hva dekker forsikringen helt konkret?

Nedenfor finner du en rekke scenarioer hvor avbestillingsforsikringen trer i kraft. Oppstår en av nedenstående situasjoner før avreise, vil du få det forsikrede beløpet tilbakebetalt.

– Du blir syk eller skadet før avreise

– Sykdom, død eller skade rammer medreisende

– Sykdom, død eller skade i familien, inkludert stebarn og stesøsken

– Boligen eller bedriften din rammes av brann

– Du blir uventet sagt opp

– Etter oppsigelse må du starte ny jobb i reiseperioden

– Du blir skilt

– Du består ikke en eksamen og konteeksamen avholdes i reiseperioden

Forsikringen dekker ikke situasjoner hvor sykdommen eller skaden som er årsak til avbestillingen forelå da forsikringen ble tegnet.

Avbestilling av reisen:

Når det har blitt klart at den pågjeldende reisen må avbestilles, skal dette meddeles reisebyrået. Ved avbestilling senere enn tidspunktet for avreise, dekkes det ikke av forsikringen. Ved avbestilling skal det fylles ut og underskrives en skademelding. Når det har blitt klart at den pågjeldende reisen må avbestilles, skal dette meddeles reisebyrået. Ved avbestilling senere enn tidspunktet for avreise, dekkes det ikke av forsikringen. Ved avbestilling skal det fylles ut og underskrives en skademelding. I tillegg kreves det legeattest dersom avbestillingen skyldes sykdom. Forsikringen dekker ikke legehonorar.