Sign up for our newsletter

  • Erhverv

Personvernpolicy for TRAVEL SENSE A/S

Travel Sense A/S tar som behandlingsansvarlig personvernet ditt på alvor. Vi behandler personopplysninger og har derfor vedtatt denne personvernpolicyen, som forteller deg hvordan vi behandler personopplysningene dine. Samtidig sikrer vi at personopplysningene dine behandles i samsvar med gjeldende lovgivning.

Kontaktopplysninger:

Travel Sense A/S
Kigkurren 8 N
2300 København S
CVR: 26381967
Tlf.: +45 70230644
E-post: Info@travelsense.dk
Web: travelsense.dk

Vi sikrer rettferdig og gjennomsiktig databehandling

Når vi ber deg om å gjøre personopplysninger tilgjengelige for oss, informerer vi deg om hvilke opplysninger vi behandler om deg og for hvilket formål. Du mottar informasjon om dette på tidspunktet for innsamling av personopplysningene dine.

Behandling av personopplysninger

Vi bruker opplysningene dine til å gjøre servicen vår bedre og sikre kvaliteten på våre produkter og tjenester, og i vår kontakt med deg.

Dataene vi bruker omfatter:

  • Vanlige personopplysninger i form av kontaktopplysninger

Vi samler inn og oppbevarer personopplysningene dine for spesifikke formål

Vi samler inn og oppbevarer opplysningene dine i forbindelse med bestemte formål (reiser) eller andre lovlige forretningsmessige formål.

Dette skjer når vi har behov for å sende deg informasjon om vår virksomhet, eller dele generell kunnskap om Personvernforordningen med deg.

Vi behandler kun relevante personopplysninger

Vi behandler kun opplysninger om deg som er relevante og tilstrekkelige i forhold til de formål som er definert ovenfor. Formålet er avgjørende for hvilke typer opplysninger om deg som er relevante for oss. Det samme gjelder omfanget av personopplysningene vi bruker. For eksempel bruker vi ikke flere opplysninger enn nødvendig for det spesifikke formålet.

Vi samler inn, behandler og lagrer kun personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle vårt fastsatte formål. I tillegg kan det være pålagt ved lov hvilke typer data det er nødvendig å samle inn og lagre for forretningsdriften vår. Typen og omfanget av personopplysninger vi behandler kan også være nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller overholde annen juridisk forpliktelse.

Vi kontrollerer og oppdaterer personopplysningene dine

Vi kontrollerer at personopplysningene vi behandler om deg ikke er uriktige eller villedende. Vi sørger også for å oppdatere personopplysningene dine kontinuerlig.

Fordi tjenesten vår er avhengig av at opplysningene dine er korrekte og oppdaterte, ber vi deg informere oss om relevante endringer i opplysningene dine. Du kan bruke kontaktopplysningene våre ovenfor til å informere oss om endringer.

Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige

Vi sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for det formål som var grunnen til vår innsamling, behandling og oppbevaring av opplysningene. Dette vil skje ca. 12 måneder etter endt reiseperiode.

Vi innhenter samtykke fra deg før vi behandler personopplysningene dine

Vi innhenter samtykke fra deg før vi behandler personopplysningene dine til de formål som er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovlig grunnlag for å innhente dem. Vi opplyser deg om et slikt grunnlag og vår legitime interesse i å behandle personopplysningene dine.

Ditt samtykke er frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake ved å kontakte oss. Vennligst bruk kontaktopplysningene ovenfor hvis du ønsker ytterligere informasjon.

Vi deler ikke personopplysningene dine uten ditt samtykke

Hvis vi deler personopplysningene dine med samarbeidspartnere og andre aktører, bl.a. for markedsføringsformål, innhenter vi ditt samtykke og informerer deg om hva opplysningene dine vil bli brukt til. Du kan når som helst reservere deg mot denne formen for deling, og du kan også reservere deg mot henvendelser i markedsføringsøyemed i CPR-registeret.

Vi innhenter ikke ditt samtykke dersom vi er juridisk forpliktet til å dele personopplysningene dine, for eksempel som ledd i en rapportering til en myndighet.

Vi beskytter personopplysningene dine og har interne regler om informasjonssikkerhet

Vi har vedtatt interne regler om informasjonssikkerhet som inneholder instruksjoner og tiltak som beskytter personopplysningene dine mot å bli tilintetgjort, gå tapt eller bli endret, mot uautorisert offentliggjøring, og mot at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til dem.

Bruk av cookies

Nettstedet vårt bruker "cookies", som er små tekstfiler som lagres på datamaskinen, mobilen eller annen enhet med det formål å gjenkjenne den, huske innstillinger, utføre statistikk og målrette annonser. Cookies kan ikke inneholde skadelig kode som for eksempel virus.

Hvis du ikke godtar cookies på nettstedet vårt, vil cookies fra oss bli blokkert. Hvis våre cookies blir blokkert, vil du bl.a. IKKE kunne foreta online bestillinger, og ikke ha tilgang til flere andre funksjoner. Du vil imidlertid fortsatt kunne se alt innholdet på siden.

Det er mulig å slette eller blokkere cookies. Se veiledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokkerer cookies, vil annonser kunne bli mindre relevante for deg og vises hyppigere. Du kan også risikere at nettstedet ikke fungerer optimalt, og at det er innhold du ikke har tilgang til.

Nettstedet inneholder cookies fra tredjeparter, som i varierende grad kan omfatte:

1. Facebook
Facebook Inc. (“Facebook”), som er etablert i USA. De nødvendige garantier for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-US Privacy Shield. En kopi av sertifiseringen finner du her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Facebooks pixel samler inn tre typer data, når den lastes innleses:
HTTP-headere – Alt som står i HTTP-headere. HTTP-headere er en standardwebprotokoll som sendes som standard mellom en nettleserforespørsel og en server på Internett. HTTP-headere inneholder IP-adresser, nettleserinformasjon, sidelokasjon, dokument, henviser og brukeragent.
Pixelspesifikke data – Dette omfatter pixel-id og Facebook-cookie.
Valgfrie verdier – Det er mulig å sende ytterligere opplysninger om besøk via brukerdefinerte datahendelser. Eksempler på brukerdefinerte datahendelser er henvendelser, sidetype og mer. Les mer om brukerdefinerte datahendelser her.

Disse dataene sendes med det formål å forbedre hjemmesidens innhold, vise deg relevante annonser, samt måle og analysere interaksjon med annonser og hjemmesiden.

2. Google Analytics
Google Analytics v/Google Inc, som er etablert i USA. De nødvendige garantier for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-US Privacy Shield. En kopi av sertifiseringen finner du her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Les mer om hvilke typer data Google Analytics samler inn, og hva disse dataene brukes for i avsnittet "Personopplysninger". Data lagres i maksimalt 26 måneder.

3. Google Ad Services (Google AdWords m.fl.)
Opplysninger som sendes til Google Analytics vil i begrenset omfang også kunne importeres til Google AdWords. Disse opplysningene vil både omhandle din bevegelse på og bruk av hjemmesiden med henblikk på å måle effekten av annonsering og til bruk i remarketinglister. Les mer her: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å få opplyst hvilke data vi behandler om deg, hvor de stammer fra og hva vi bruker dem til. Du kan også få opplyst hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine, og hvem som mottar opplysninger om deg, i den grad vi overfører data i Danmark og i utlandet.

Hvis du ber om det, kan vi informere deg om opplysningene vi behandler om deg. Tilgang kan imidlertid være begrenset av hensyn til andre personers personvern, forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter.

Du kan benytte deg av dine rettigheter ved å kontakte oss. Se kontaktopplysninger øverst.

Hvis du mener at personopplysningene vi behandler om deg er unøyaktige, har du rett til å få dem korrigert. Du må kontakte oss og fortelle oss hva unøyaktighetene er og hvordan de kan rettes.

I noen tilfeller vil vi være forpliktet til å slette personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel hvis du trekker tilbake samtykket ditt. Hvis du mener at opplysningene dine ikke lenger er nødvendige til det formålet vi innhentet dem for, kan du be om at de blir slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener personopplysningene dine behandles i strid med gjeldende lov eller andre juridiske forpliktelser. Her er det også mulighet for å sende inn klage til Datatilsynet.

Når du kontakter oss med en forespørsel om å få rettet eller slettet personopplysningene dine, undersøker vi om vilkårene er oppfylt, og gjennomfører i så fall endringer eller sletting så snart som mulig.

Du har rett til å komme med innsigelser mot vår behandling av personopplysningene dine. Du kan også komme med innsigelser mot vår deling av opplysningene dine for markedsføringsformål. Du kan bruke kontaktopplysningene øverst for å sende inn en innsigelse. Hvis innsigelsen er berettiget, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine.

Du har mulighet til å benytte deg av dataportabilitet, dersom du ønsker at opplysningene dine skal flyttes til en annen behandlingsansvarlig eller databehandler.

Du har mulighet til å melde deg av nyhetsbrevet nederst i e-post med nyhetsbrev. Dette gjøres ved å trykke på "meld av nyhetsbrev" – deretter slettes e-posten fra systemet. Du kan også sende en e-post til info@travelsense.dk hvis du ønsker å bli slettet fra systemet.

Vi sletter dine personopplysninger automatisk når de ikke lenger er nødvendige for det formål de ble samlet inn for.